Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 8-НС
София, 13 май 2021 г.

ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., съгласно приложението.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения