Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 796-ПВР/МИ
София, 16.09.2011

ОТНОСНО:  определяне на резултатите от конкурса, класиране на участниците и спечелилия конкурса кандидат за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и издаване на Бюлетини на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 29 във връзка с т. 28 от Изборния кодекс, Решение № 573-ПВР/МИ от 29.08.2011 г., Решение № 774-ПВР/МИ от 14.09.2011 г. на ЦИК, глава Х, т. 7 от Условия и срокове за възлагане чрез конкурс на компютърна обработка и като взе предвид доклада на работната група за представяне на кандидата за участие в конкурс за компютърна обработка на данните от гласуването и издаване на Бюлетини на ЦИК, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. ОПРЕДЕЛЯ "Информационно обслужване" АД за спечелил конкурса кандидат за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и издаване на Бюлетини на ЦИК.
2. УПЪЛНОМОЩАВА председателя, заместник-председателите и секретаря на ЦИК да договарят с определения кандидат условията за сключване на договор за компютърната обработка на данните от гласуването и издаване на Бюлетини с резултатите от изборите, при съобразяване на доклада на работната група.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.01.2013 в 16:34 часа

Календар

Решения

  • № 398-ЕП / 23.05.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 397-ЕП / 23.05.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 396-ЕП / 23.05.2019

    относно: регистрация на сдружение „Истината за Стара Загора“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения