Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 796-ПВР/МИ
София, 16.09.2011

ОТНОСНО:  определяне на резултатите от конкурса, класиране на участниците и спечелилия конкурса кандидат за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и издаване на Бюлетини на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 29 във връзка с т. 28 от Изборния кодекс, Решение № 573-ПВР/МИ от 29.08.2011 г., Решение № 774-ПВР/МИ от 14.09.2011 г. на ЦИК, глава Х, т. 7 от Условия и срокове за възлагане чрез конкурс на компютърна обработка и като взе предвид доклада на работната група за представяне на кандидата за участие в конкурс за компютърна обработка на данните от гласуването и издаване на Бюлетини на ЦИК, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. ОПРЕДЕЛЯ "Информационно обслужване" АД за спечелил конкурса кандидат за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и издаване на Бюлетини на ЦИК.
2. УПЪЛНОМОЩАВА председателя, заместник-председателите и секретаря на ЦИК да договарят с определения кандидат условията за сключване на договор за компютърната обработка на данните от гласуването и издаване на Бюлетини с резултатите от изборите, при съобразяване на доклада на работната група.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 14.01.2013 в 16:34 часа

Календар

Решения

  • № 550-ЕП / 16.07.2019

    относно: налагане на административно наказание на Александър Кирилов Георгиев, в качеството му на управител на „Телеграф Медиа“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4, изр. 1 от Изборния кодекс

  • № 549-ЕП / 16.07.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ“ ЕООД, собственик на сайта Blitz.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 548-ЕП / 16.07.2019

    относно: налагане на административно наказание на „Телевизия Евроком“ ООД, представлявано от управителя Злати Станков Златев, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс

  • всички решения