Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 795-ПВР/МИ
София, 16.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Малко Търново, област Бургас, назначена с Решение № 257-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-619 от 15.09.2011 г. от Иван Иванов - кмета на община Малко Търново, за промени в състава на ОИК - Малко Търново, придружено с предложение от Желязка Капкова - упълномощен представител на Синя коалиция. Предлага се Татяна Георгиева Димитрова да бъде освободен като секретар на ОИК и на нейно място да бъде назначена Златка Димитрова Манолова. Към предложението са приложени молба от Татяна Георгиева Димитрова да бъде освободена като секретар на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Златка Димитрова Манолова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Малко Търново, област Бургас, Татяна Георгиева Димитрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Малко Търново, област Бургас, Златка Димитрова Манолова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1689-МИ / 21.11.2019

    относно: налагане на административно наказание на Волен Николов Сидеров, в качеството му на председател и представляващ националния предизборен щаб на партия „Атака“ и кандидат за кмет на Столична община, за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 1688-МИ / 21.11.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Искър, област Плевен

  • № 1687-МИ / 21.11.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Оряхово, област Враца

  • всички решения