Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 794-МИ
София, 16 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 54/13.09.2011 г. на ОИК - Исперих, област Разград

Постъпила е жалба с вх. № 862 от 15.09.2011 г., подадена от Даниел Димитров - редовно упълномощен с пълномощно от 18.08.2011 г. от Сергей Дмитриевич Станишев, председател на ПП „БСП".
С обжалваното решение ОИК - Исперих, е заличила регистрацията на Адем Ариф Джефер, регистриран с решение № 46 от 31.08.2011 г., като кандидат за кмет на кметство с. Печеница, община Исперих, за участие в изборите на 23 октомври 2011 г., предложен от Българската социалистическа партия.
В жалбата се сочат оплаквания, че по отношение на регистрацията на кандидата за кмет на с. Печеница, община Исперих, Адем Ариф Джефер не са налице условията, предвидени в чл. 4, ал. 5 от ИК. В жалбата се твърди още, че Адем Ариф Джефер е посочил като свой постоянен адрес с. Печеница, ул. „Ангел Кънчев" № 9а, и че от направената служебна проверка от ОИК - Исперих, се установява, че като настоящ адрес, считано от 31.10.2010 г., е посочена Република Турция.
Жалбоподателят твърди, че от тези доказателства не може да се направи обоснован извод, че лицето не е живяло през последните 4 месеца най-малко в съответното населено място. Още по-малко, че това представлява настоящ адрес и че е абсурдно да се приеме, че е налице настоящ адрес извън територията на страната, след като е посочена само и единствено държавата.
Жалбата е подадена в срок от редовно упълномощен представител на ПП „БСП" и като такава е допустима. Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна и решение № 54 от 13.09.2011 г. на ОИК - Исперих, е правилно и законосъобразно. За да постанови решение № 54 от 13.09.2011 г. ОИК - Исперих, след като е извършила регистрация с решение № 46 от 31.08.2011 г. на Адем Ариф Джефер за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. за кмет на кметство с. Печеница, е извършила служебна проверка съгласно Решение № 690-МИ от 5 септември 2011 г. на ЦИК.
При извършената служебна проверка в ОИК - Исперих, са постъпили удостоверения за постоянен адрес № АОУ-1136 от 12.09.2011 г. и за настоящ адрес № АОУ-1135 от 12.09.2011 г., и двете издадени от община Исперих. От същите се установява, че постоянният адрес на кандидата за кмет на кметство с. Печеница Адем Ариф Джефер е Република България, област Разград, община Исперих, с. Печеница, ул. „Ангел Кънчев" № 9а, а настоящият адрес на кандидата е Република Турция, като датата на адресна регистрация на този адрес е 31.05.2010 г. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 5 от ИК право да бъдат избирани за кметове имат българските граждани, които нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз, навършили са 18 години, не са поставени под запрещение и са живели най-малко през последните четири месеца в съответното населено място. Съгласно § 1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК „Живял най-малко през последните 4 месеца в съответното населено място по смисъла на чл. 4, ал. 5 и 6 е:
- български гражданин който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
- български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България".
Видно от приложените към жалбата доказателства - а именно удостоверения № АОУ-1136 от 12.09.2011 г. и № АОУ-1135 от 12.09.2011 г., Адем Ариф Джефер е с настоящ адрес от 31.05.2010 г. в Република Турция и не отговаря на изискванията на Изборния кодекс, поради което не може да бъде регистриран за кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид горното Общинската избирателна комисия в община Исперих правилно и законосъобразно е заличила регистрацията на Адем Ариф Джефер, постановена с нейно решение № 54 от 13.09.2011 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 862 от 15.09.2011 г., подадена от Даниел Димитров - редовно упълномощен с пълномощно от 18.08.2011 г. от Сергей Дмитриевич Станишев, председател на ПП „БСП", срещу решение № 54 от 13.09.2011 г. на ОИК - Исперих, с което е заличена регистрацията на Адем Ариф Джефер като кандидат за кмет на кметство с. Печеница, община Исперих.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения