Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 791-ПВР/МИ
София, 15 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 145-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-615/15.09.2011 г. от кмета на обшина Съединение, област Пловдив, за допуснати технически грешки в изписване на ЕГН на членовете на ОИК в община Съединение Пламен Георгиев Адърски и Костадин Георгиев Апостолов в Решение № 145-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. Към писмото са приложени удостоверение № 6/01.09.2011 г. на името на Пламен Георгиев Адърски, удостоверение № 15/01.09.2011 г. на името на Костадин Георгиев Апостолов и ксерокс копия от личните им карти.
При извършена проверка по преписката за назначаване състава на ОИК в община Съединение се констатира, че ЕГН на члена на комисията Пламен Георгиев Адърски е изписано грешно „..." вместо „..." и ЕГН на члена на комисията Костадин Георгиев Апостолов е изписано грешно „...", вместо „...".
С оглед на изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 145-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК, като ЕГН на Пламен Георгиев Адърски да се чете „..." вместо „..." и ЕГН на Костадин Георгиев Апостолов да се чете „..." вместо „...".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения