Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 788-ПВР/МИ
София, 15 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Каолиново, област Шумен, назначена с Решение № 200-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-617/15.09.2011 г. от Нида Ахмедов - кмет на община Каолиново. Към писмото са приложени: предложение от Даниела Кирилова Русева - областен председател на ПП „НДСВ", за промени в ОИК - Каолиново, като на мястото на члена на комисията Николай Веселинов Николов да бъде назначен Пламен Лалков Рибарски; заявление от Николай Веселинов Николов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копия от дипломи за завършено висше образование на Пламен Лалков Рибарски - 2 броя; пълномощно на Даниела Кирилова Русева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Каолиново, област Шумен, Николай Веселинов Николов, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Каолиново, област Шумен, Пламен Лалков Рибарски, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения