Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 775-ПВР
София, 14 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 507-ПВР от 24 август 2011 г.

Централната избирателна комисия констатира допусната техническа грешка в Решение № 507-ПВР от 24 август 2011 г., като в т. 6.2., буква „а", ред 4 вместо „Приложение № 52" грешно е вписано „Приложение № 53".
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 507-ПВР от 24 август 2011 г., като на стр. 4, т. 6.2., буква „а", ред 4 вместо „Приложение № 53" да се чете „Приложение № 52".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения