Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 770-НС
София, 21 август 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 748-НС от 20 август 2014 г. на ЦИК относно регистрация на коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 748-НС от 20 август 2014 г. на ЦИК относно регистрация на коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", както следва:

- на стр. 1, абзац първи, вместо „представлявана от Александър Панайотов Каракачанов, чрез Боян Борисов Киров" да се чете „представлявана от Александър Панайотов Каракачанов и Боян Борисов Киров";

- на стр. 1, абзац втори, вместо „представляващите ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" Александър Каракачанов и ПП „БЪЛГАРСКА ЛЕВИЦА" Марина Драгомирецкая" да се чете „представляващите ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" Марина Драгомирецкая" и ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" Маргарита Милева;

- на стр. 2, първо тире, вместо в „три класьора" да се чете „два класьора".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

748-НС/

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения