Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 770-НС
София, 21 август 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 748-НС от 20 август 2014 г. на ЦИК относно регистрация на коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 748-НС от 20 август 2014 г. на ЦИК относно регистрация на коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", както следва:

- на стр. 1, абзац първи, вместо „представлявана от Александър Панайотов Каракачанов, чрез Боян Борисов Киров" да се чете „представлявана от Александър Панайотов Каракачанов и Боян Борисов Киров";

- на стр. 1, абзац втори, вместо „представляващите ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" Александър Каракачанов и ПП „БЪЛГАРСКА ЛЕВИЦА" Марина Драгомирецкая" да се чете „представляващите ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" Марина Драгомирецкая" и ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" Маргарита Милева;

- на стр. 2, първо тире, вместо в „три класьора" да се чете „два класьора".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

748-НС/

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения