Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 748-НС
София, 20 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", представлявана от Александър Панайотов Каракачанов, чрез Боян Борисов Киров, заведено под № 7 на 20 август 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

- решение от 06.08.2014 г. за образуване на коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", подписано от представляващите ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" Александър Каракачанов и ПП „БЪЛГАРСКА ЛЕВИЦА" Марина Драгомирецкая;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" от 11.08.2014 г. от СГС, VІ-13 състав, по ф.д. № 575/1990 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" от 08.08.2014 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 252/2009 г.;

- образец от подписите на представляващите коалицията;

- образци от подписите на представляващите партиите - 2 бр.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-557 от 12.08.2014 г. за внесени от ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-553 от 13.08.2014 г. за внесени от партия ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- банково удостоверение с изх. № 1148 от 13.08.2014 г. от СИБАНК ЕАД за открита банкова сметка на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ";

- платежно нареждане от 13.08.2014 г. от Българска народна банка за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.;

- информация за партията и за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" във връзка с предизборната кампания - Петко Маринов Джуджев - член на ръководството на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ;

- списък от 4180 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител в три класьора и списък в структуриран вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".

Списъкът е предаден с приемо-предавателен протокол от 20 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на коалицията е в условията на неприключила процедура по чл. 142, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: ЛЕВИЦАТА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

770-НС/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения