Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 763-ПВР/МИ
София, 13 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Куклен, област Пловдив, назначена с Решение № 242-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение вх. № ОИК-583/12.09.2011 г. от Добрин Миладинов - представителя на ПП „ГЕРБ" за община Куклен, за извършване на замяна в състава на ОИК - Куклен. Към предложението са приложени: молби за освобождаване от състава на ОИК от Мария Минчева Георгиева, Веска Желязкова Кралева и Петко Лазаров Даскалов; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК от Здравка Илиева Даскалова, Любка Иванова Стоева и Марияна Петрова Войникова; дипломи за завършено висше образование - 3 бр.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Мария Минчева Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Веска Желязкова Кралева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Петко Лазаров Даскалов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Здравка Илиева Даскалова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Любка Иванова Стоева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Куклен, област Пловдив, Марияна Петрова Войникова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения