Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 734-ПВР/МИ
София, 09.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Макреш, област Видин, назначена с Решение № 267-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-566/08.09.2011 г. от Николай Ценов Тодоров - представител на Областния съвет на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - област Видин, за промени в ОИК в община Макреш. Предлага се на мястото на зам.-председателя на комисията Петър Ванчев Тодоров да бъде назначена Рени Христова Длъгнекова. Към предложението са приложени: молба от Петър Ванчев Тодоров за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Рени Христова Длъгнекова. Към преписката е налице пълномощно на името на Николай Ценов Тодоров да представлява ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в област Видин във връзка с произвеждане на изборите на 23 октомври 2011 г., да участва в консултациите за определяне състава на ОИК и СИК и да предлага лица за основния и резервния състав на ОИК и СИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК в община Макреш, област Видин, Петър Ванчев Тодоров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК в община Макреш, област Видин, Рени Христова Длъгнекова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 1732-НС / 16.01.2020

    относно: обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

  • всички решения