Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 733-ПВР/МИ
София, 09.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, назначена с Решение № 411-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-567/08.09.2011 г. от Бранимир Асенов Бочев - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Бяла Слатина, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Иван Асенов Ралчев да бъде назначена Жана Ангелова Маринова. Към предложението са приложени: молба от Иван Асенов Ралчев за освобождаването му като член на ОИК поради семейна ангажираност; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и уверение от Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов, № 426/01.09.2011 г. за дипломиране на Жана Ангелова Маринова с протокол от 23.07.2011 г.; пълномощно на Бранимир Асенов Бочев, както и пълномощно на Борислав Константинов Банчев - председател на Областния съвет „ДПС" - Враца, с което последният преупълномощава Бранимир Асенов Бочев да представлява ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за община Бяла Слатина, област Враца.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, Иван Асенов Ралчев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, Жана Ангелова Маринова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1860-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1859-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г

  • № 1858-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • всички решения