Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 71-НС
София, 20 май 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Търговище с вх. № НС-05-83\5 от 15.05.2021 г. на ЦИК. Към писмото са представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от 14.05.2021 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, надлежно упълномощени.

Постигнато е съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район – Търговищки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 12.05.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Диана Йорданова Игнатова

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Тодор Костадинов Тодоров

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Добри Димитров Ковачев

ЕГН

СЕКРЕТАР:

Дениз Мустафов Хюсниев

ЕГН

ЧЛЕНОВЕ:

Десислава Руменова Стойкова

ЕГН

 

Людмил Ивов Иванов

ЕГН

 

Маринела Павлова Първанова

ЕГН

 

Ивалина Вескова Господинова

ЕГН

 

Николай Господинов Бойчев

ЕГН

 

Галин Дамянов Дамянов

ЕГН

 

Неслихан Кямилова Хамидова

ЕГН

 

Дориана Георгиева Иларионова

ЕГН

 

Анелия Райкова Александрова

ЕГН

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

96-НС/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения