Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 700-ПВР/МИ
София, 7 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Карнобат, област Бургас, назначена с Решение № 323-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-556/07.09.2011 г. от областния председател на ПП „НДСВ" Стефан Кенов за промяна в състава на ОИК в община Карнобат, област Бургас. Към писмото са приложени: заявление от Руси Атанасов Атанасов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Пенка Бенчева Недялкова; пълномощно от Олимпи Кътев на Стефан Георгиев Кенов; пълномощно от Христина Велчева на Олимпи Кътев; удостоверение за актуално правно състояние на ПП „НДСВ" по ф.д. № 3631/2002 г. на СГС.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Карнобат, област Бургас, Руси Атанасов Атанасов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Карнобат, област Бургас, Пенка Бенчева Недялкова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения