Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 695-ПВР/МИ
София, 7 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 276-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-539/03.09.2011 г. от Тони Памукчиев - председател на ОИК - Севлиево, за допуснати технически грешки в Решение № 276-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. при назначаване състава на ОИК в община Севлиево, област Габрово, като при изписване на собственото име на члена на ОИК Авидан Нури Алиева вместо „Авидан" е изписано грешно „Авдин" и при изписване на фамилното име на члена на ОИК Мариета Христова Драшкова вместо „Драшкова" е изписано грешно „Драшков".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 276-ПВР/МИ от 15 август 2011 г., като собственото име на члена на комисията Авидан Нури Алиева вместо „Авдин" да се чете „Авидан" и фамилното име на члена на ОИК Мариета Христова Драшкова вместо „Драшков" да се чете „Драшкова".
Анулира издаденото удостоверение № 14 от 01.09.2011 г. на Авидан Нури Алиева и удостоверение № 7 от 01.09.2011 г. на Мариета Христова Драшкова.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения