Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 692-ПВР/МИ
София, 7 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Сливо поле, област Русе, назначена с Решение № 363-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-521/02.09.2011 г. от Дауд Мехмед Ибрям - председател на областния съвет на ПП „Движение за права и свободи" в област Русе, за промяна в състава на ОИК в община Сливо поле, област Русе, като на мястото на Нурдан Рамаданова Махмудова - член на ОИК, бъде назначена Гьокчен Ърфанова Садулова. Към предложението са приложени: молба от Нурдан Рамаданова Махмудова да бъде освободена от състава на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Гьокчен Ърфанова Садулова; пълномощно за Дауд Мехмед Ибрям и удостоверение за актуално правно състояние на ПП „ДПС".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Сливо поле, област Русе, Нурдан Рамаданова Махмудова, ЕГН ...и анулира издаденото й удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Сливо поле, област Русе, Гьокчен Ърфанова Садулова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения