Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 680-ПВР
София, 4 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Лозан Йорданов Панов и независим кандидат за вицепрезидент Мария Хиндова Касимова-Моасе в изборите на 14 ноември 2021 г., представляван от Велислав Величков Величков

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Велислав Величков Величков, заведено под № 12 в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Лозан Йорданов Панов за независим кандидат за президент и Мария Хиндова Касимова-Моасе за независим кандидат за вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г. Заявлението е подписано от 37 избиратели, в състав: Велислав Величков Величков, Весислава Манолова Танчева, Албена Божидарова Белянова, Надя Иванова Стойкова, Петромир Иванов Кънчев, Ангел Симеонов Калайджиев, Вихрен Цветанов Георгиев, Леона Юриева Асланова, Атанас Костадинов Шарков, Александър Емилов Кашъмов, Коста Василев Костов, Любомир Йорданов Попйорданов, Деян Стойков Василев, Надежда Георгиева Цекулова, Христо Иванов Комарницки, Калин Цветанов Манолов, Христо Илков Христев, Радослав Петков Бимбалов, Димитър Костадинов Стоянов, Марио Тодоров Гаврилов, Иван Георгиев Георгиев, Росен Пенчев Рашков, Васил Иванов Гарнизов, Фани Арон Аронова, Юлия Манук Берберян, Александър Александров Пелев, Кремена Миланова Кунева, Огнян Ванчев Ангелов, Емил Александров Георгиев, Камен Цветанов Алипиев, Любица Михайло Кулезич, Владимир Иванов Руменов, Мирослав Тодоров Мичев, Галина Митова Йончева, Нели Ангелова Огнянова, Росица Ангелова Генчовска, Евгений Методиев Кънев.

Към заявлението са приложени:

 1. решение от 2 октомври 2021 г. за създаване на инициативния комитет за издигане на Лозан Йорданов Панов за независим кандидат за президент и Мария Хиндова Касимова-Моасе за независим кандидат за вицепрезидент и за определяне на лицето, което ще представлява инициативния комитет, а именно Велислав Величков Величков;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 37 броя;
 3. декларация – Приложение № 68-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 37 броя;
 4. удостоверение за открита банкова сметка изх. № ИД-24489-2021 г. от 04.10.2021 г., издадено от Обединена Българска Банка АД, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 5. банков документ по чл. 129, ал. 1 ИК от 04.10.2021 г. от Обединена Българска Банка АД за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 6. лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 570-ПВР от 21 септември 2021 г. на ЦИК за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Лозан Йорданов Панов и независим кандидат за вицепрезидент Мария Хиндова Касимова-Моасе в изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1.

Велислав Величков Величков

ЕГН …

2.

Весислава Манолова Танчева

ЕГН …

3.

Албена Божидарова Белянова

ЕГН …

4.

Надя Иванова Стойкова

ЕГН …

5.

Петромир Иванов Кънчев

ЕГН …

6.

Ангел Симеонов Калайджиев

ЕГН …

7.

Вихрен Цветанов Георгиев

ЕГН …

8.

Леона Юриева Асланова

ЕГН …

9.

Атанас Костадинов Шарков

ЕГН …

10.

Александър Емилов Кашъмов

ЕГН …

11.

Коста Василев Костов

ЕГН …

12.

Любомир Йорданов Попйорданов

ЕГН …

13.

Деян Стойков Василев

ЕГН …

14.

Надежда Георгиева Цекулова

ЕГН …

15.

Христо Иванов Комарницки

ЕГН …

16.

Калин Цветанов Манолов

ЕГН …

17.

Христо Илков Христев

ЕГН …

18.

Радослав Петков Бимбалов

ЕГН …

19.

Димитър Костадинов Стоянов

ЕГН …

20.

Марио Тодоров Гаврилов

ЕГН …

21.

Иван Георгиев Георгиев

ЕГН …

22.

Росен Пенчев Рашков

ЕГН …

23.

Васил Иванов Гарнизов

ЕГН …

24.

Фани Арон Аронова

ЕГН …

25.

Юлия Манук Берберян

ЕГН …

26.

Александър Александров Пелев

ЕГН …

27.

Кремена Миланова Кунева

ЕГН …

28.

Огнян Ванчев Ангелов

ЕГН …

29.

Емил Александров Георгиев

ЕГН …

30.

Камен Цветанов Алипиев

ЕГН …

31.

Любица Михайло Кулезич

ЕГН …

32.

Владимир Иванов Руменов

ЕГН …

33.

Мирослав Тодоров Мичев

ЕГН …

34.

Галина Митова Йончева

ЕГН …

35.

Нели Ангелова Огнянова

ЕГН …

36.

Росица Ангелова Генчовска

ЕГН …

37.

Евгений Методиев Кънев

ЕГН …

за издигане на Лозан Йорданов Панов за независим кандидат за президент и Мария Хиндова Касимова-Моасе за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • № 3495-МИ / 21.06.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

 • всички решения