Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 666-ПВР
София, 1 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Венцислав Атанасов Ангелов и независим кандидат за вицепрезидент Дарина Недева Тодорова в изборите на 14 ноември 2021 г., представляван от Миглена Цветкова Петрова

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Миглена Цветкова Петрова, заведено под № 3 в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Венцислав Атанасов Ангелов за независим кандидат за президент и Дарина Недева Тодорова за независим кандидат за вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г. Заявлението е подписано от 25 избиратели, в състав: Миглена Цветкова Петрова, Владимир Радославов Тодоров, Жанета Асенова Куибишева, Станимира Цанкова Златкова, Светлана Маркова Симеонова, Иван Георгиев Попов, Павлина Васкова Неделчева, Недялко Иванов Танев, Галин Свиленов Атанасов, Димитрина Стефанова Илиева, Емил Каменов Марков, Силвия Василева Маркова, Боянка Иванова Топалова, Кирил Стоименов Велев, Красимир Симеонов Димитров, Мартин Банков Иванов, Емил Борисов Ангелов, Емилия Благоева Ангелова, Донка Минчева Панова-Шахин, Пламен Атанасов Ангелов, Мартин Пламенов Атанасов, Спиро Александров Костадинов, Биляна Симова Симова, Иванка Георгиева Рахнева и Георги Огнянов Кулев.

Към заявлението са приложени:

 1. Протокол с решение от учредителното събрание на инициативния комитет от 27 септември 2021 г. за издигане на Венцислав Атанасов Ангелов за независим кандидат за президент и Дарина Недева Тодорова за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, които ще представлява инициативния комитет, а именно Миглена Цветкова Петрова;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 25 броя;
 3. декларация – Приложение № 68-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 25 броя;
 4. удостоверение за банкова сметка изх. № 127-60 от 30.09.2021 г., издадено от „Първа инвестиционна банка“ АД, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 5. вносна бележка от 29.09.2021 г. от „Първа инвестиционна банка“ АД по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 6. лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 570-ПВР от 21 септември 2021 г. на ЦИК за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Венцислав Атанасов Ангелов и независим кандидат за вицепрезидент Дарина Недева Тодорова в изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1.     

Миглена Цветкова Петрова

ЕГН …

2.     

Владимир Радославов Тодоров

ЕГН …

3.     

Жанета Асенова Куибишева

ЕГН …

4.     

Станимира Цанкова Златкова

ЕГН …

5.     

Светлана Маркова Симеонова

ЕГН …

6.     

Иван Георгиев Попов

ЕГН …

7.     

Павлина Васкова Неделчева

ЕГН …

8.     

Недялко Иванов Танев

ЕГН …

9.     

Галин Свиленов Атанасов

ЕГН …

10.  

Димитрина Стефанова Илиева

ЕГН …

11.  

Емил Каменов Марков

ЕГН …

12.  

Силвия Василева Маркова

ЕГН …

13.  

Боянка Иванова Топалова

ЕГН …

14.  

Кирил Стоименов Велев

ЕГН …

15.  

Красимир Симеонов Димитров

ЕГН …

16.  

Мартин Банков Иванов

ЕГН …

17.  

Емил Борисов Ангелов

ЕГН …

18.  

Емилия Благоева Ангелова

ЕГН …

19.  

Донка Минчева Панова-Шахин

ЕГН …

20.  

Пламен Атанасов Ангелов

ЕГН …

21.  

Мартин Пламенов Атанасов

ЕГН …

22.  

Спиро Александров Костадинов

ЕГН …

23.  

Биляна Симова Симова

ЕГН …

24.  

Иванка Георгиева Рахнева

ЕГН …

25.  

Георги Огнянов Кулев

ЕГН …

за издигане на Венцислав Атанасов Ангелов за независим кандидат за президент и Дарина Недева Тодорова за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1543-НС / 02.10.2022

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1542-НС / 02.10.2022

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1541-НС / 02.10.2022

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения