Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 659-НС
София, 30 септември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „Продължаваме Промяната“, регистрирана с Решение № 613-НС от 24 септември 2021 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На 30 септември 2021 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „Продължаваме Промяната“, подписано и подадено чрез пълномощника Никола Георгиев Минчев.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „Продължаваме Промяната“ под № 1-1 на 30 септември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за промяна в състава на коалиция „Продължаваме Промяната“ от 29.09.2021 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“, издадено на 21.09.2021 г. от СГС–ТО, VI-7 състав, по ф.д. № 8812/2000 г.
 3. Удостоверение № 48-00-986 от 23.09.2021 г. на Сметната палата на партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 4. Образец от подписа на председателя и представляващ партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ Елена Маргаритова Нонева.
 5. Образец от печата на партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“.
 6. Пълномощно от представляващия коалиция „Продължаваме Промяната“ Кирил Петков Петков в полза на Никола Георгиев Минчев.

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от Изборния кодекс, т. 29 и 30 от Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА промяна в състава на коалиция „Продължаваме промяната“, регистрирана с Решение № 613-НС от 24 септември 2021 г., с включване на партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“.

Анулира издаденото удостоверение № 1-К от 24.09.2021 г. и издава ново удостоверение с вписване на състава на коалицията след извършените промени.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

613-НС/

Календар

Решения

 • № 1076-МИ / 20.01.2022

  относно: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

 • № 1075-НС / 20.01.2022

  относно: заявление от Лулчо Станиславов Георгиев с искане за необявяването му за избран за народен представител от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски, в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 1074-МИ / 20.01.2022

  относно: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

 • всички решения