Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 607- МИ
София, 30 август 2011 г.

ОТНОСНО:  жалби срещу заявления до ОИК в община Троян за регистрация на местна коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН (ВМРО – НИЕ”, НДСВ, Новото време, ОДС – Общност на демократичните сили)“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

По електронната поща е постъпила жалба с вх. № 501 от 28.08.2011 г. от партии „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИЕТ СИЛИ" и „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", чрез пълномощниците Милко Станчев, Румен Русанов и Даниел Сираков срещу заявление подадено до ОИК в община Троян от местна коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН (ВМРО - НИЕ", НДСВ, Новото време, ОДС - Общност на демократичните сили)". С отделна жалба „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", чрез пълномощника Даниел Сираков обжалва заявление с вх. № 17 от 24.08.2011 г. на ОИК в община Троян за регистрация на местната коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН (ВМРО - НИЕ", НДСВ, Новото време, ОДС - Общност на демократичните сили)" за участие в изборите за общински съветници в община Троян, област Ловеч.
Към жалбите са приложени копия на: заявления от местна коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН (ВМРО - НИЕ", НДСВ, Новото време, ОДС - Общност на демократичните сили)" за участие в изборите за общински съветници в община Троян, кмет на община Троян и кметове на кметства в с. Орешак, с. Черни Осъм, с. Шипково, с. Голяма Желязна, с. Дебиево, с. Бели Осъм, с. Врабево, с. Калейца с. Борима (вх. № 16, 17 и 18 от 24.08.2011 г. на ОИК в община Троян); решение № 10 от 25 август 2011 г. на ОИК в община Троян за регистрация на местната коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; удостоверения № 16, 17 и 18 от 25.08.2011 г., издадени от ОИК в община Троян, извадка от протокол № 5 от 25.08.2011 г. и от протокол № 7 от 27.08.2011 г. от заседания на ОИК в община Троян, решения № 22 и № 23 на ОИК в община Троян и пълномощни на Милко Станчев, Румен Русанов и Даниел Сираков.
В жалбата, подадена от „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" и ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", се твърди, че наименованието на местната коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН" вече съществува в правния мир и в регистрите на ОИК в община Троян, поради което то не може да бъде използвано от „ВМРО - НИЕ", НДСВ, Новото време, ОДС - Общност на демократичните сили". Твърди се, че коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН" е с действащ мандат с група в общинския съвет в община Троян.
В жалбата, подадена от „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", се възразява срещу изписването „ВМРО - НИЕ" в наименованието на местната коалиция, както е посочено в приложеното заявление вх. № 17/24.08.2011 г., касаещо участието в изборите за общински съветници в община Троян.
Жалбите са подадени срещу заявления за регистрация на местна коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН (ВМРО - НИЕ", НДСВ, Новото време, ОДС - Общност на демократичните сили)", които не подлежат на обжалване. По силата на чл. 33, ал. 3 от ИК на обжалване подлежат единствено решенията на ОИК.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от ИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане подадените с вх. № 501 от 28.08.2011 г. жалба от партии ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИЕТ СИЛИ" и „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" и жалба от партия ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" срещу заявления за регистрация на местната коалиция „ИЗБОР ЗА ТРОЯН (ВМРО - НИЕ", НДСВ, Новото време, ОДС - Общност на демократичните сили)" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения