Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 585-ЕП
София, 1 август 2019 г.

ОТНОСНО: отмяна на Решение № 575-ЕП от 30 юли 2019 г. за налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 42-ЕП от 27 май 2019 г. и Решение № 575-ЕП от 30 юли 2019 г., с което е наложила на „ДИР.БГ“ АД, ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Данаил Дечев“ № 7, представлявано от Веска Василева, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, установи че не е спазена процедурата по чл. 43, ал. 4 от Закона за административните нарушения и наказания, поради което Решение № 575-ЕП от 30 юли 2019 г. следва да бъде отменено.

Предвид горното Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 575-ЕП от 30 юли 2019 г., с което Централната избирателна комисия е наложила административно наказание на доставчика на медийни услуги на „ДИР.БГ“ АД, ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Данаил Дечев“ № 7, представлявано от Веска Василева, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Свързани решения:

575-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения