Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 572
София, 29 юли 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в сградата на община Бойница, област Видин, в които се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и през 2019 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-73 от 23.07.2019 г. на Централната избирателна комисия от Анета Генчева – кмет на община Бойница, област Видин, за разрешаване на достъп до запечатани помещения – стаи № 2 и № 4, намиращи се в сградата на община Бойница – ново крило, ет. 2, ул. „Георги Димитров“ № 1, в които се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и през 2019 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

Достъпът до помещенията е необходим във връзка с изтичане срока на съхранение и необходимостта от извършване на експертиза, научно-техническа обработка и предаване в отдел „Държавен архив“ – гр. Видин на книжата и материалите от националния референдум през 2013 г. и на книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., съхранявани в стая № 2 и преместването на изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент през 2019 г. - от стая № 4 в стая № 2.

Достъпът до помещение - стая № 2 ще бъде осъществен при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определяне на книжата за постоянно съхранение и предаването им за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“ – гр. Видин, както и унищожаването на неценни документи, за което ще бъде съставен акт.

Съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения – стаи № 2 и № 4, намиращи се в сградата на община Бойница – ново крило, ет. 2, ул. „Георги Димитров“ № 1, в които се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и през 2019 г. и от изборите за народни представители през 2017 г., във връзка с изтичане срока на съхранение и с цел извършване на експертиза, научно-техническа обработка и предаване в отдел „Държавен архив“ – гр. Видин на книжата и материалите от националния референдум през 2013 г. и на книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., съхранявани в стая № 2 и преместването на изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент през 2019 г. - от стая № 4 в стая № 2 с цел съхранението им.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени). Не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа и материали. Изборните книжа и материали да се пренесат и подредят от стая № 4 в стая № 2, определена за тяхното съхранение и тя да се запечата по реда на същото решение.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в новото помещение до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават в държавен архив.

След предаване на книжата и материалите от националния референдум през 2013 г. и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. на отдел „Държавен архив“ – гр. Видин, и унищожаване на останалите книжа и материали, кметът на общината да изпрати на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването. 

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК


Председател: Стефка Стоева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения