Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 562-ЕП
София, 23 юли 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 559-ЕП от 19 юли 2019 г. на Централната избирателна комисия относно налагане на административно наказание на доставчика на медийна услуга „168 ЧАСА“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

След като извърши служебна проверка, Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в Решение № 559-ЕП от 19 юли 2019 г. на ЦИК във втори абзац и в диспозитива на решението, като вместо „Венелина Атанасова Гочева“, е изписано „Валентина Атанасова Гочева“.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 559-ЕП от 19 юли 2019 г. на ЦИК, като името „Валентина Атанасова Гочева“, да се чете „Венелина Атанасова Гочева“.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

559-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения