Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 562-ЕП
София, 23 юли 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 559-ЕП от 19 юли 2019 г. на Централната избирателна комисия относно налагане на административно наказание на доставчика на медийна услуга „168 ЧАСА“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

След като извърши служебна проверка, Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в Решение № 559-ЕП от 19 юли 2019 г. на ЦИК във втори абзац и в диспозитива на решението, като вместо „Венелина Атанасова Гочева“, е изписано „Валентина Атанасова Гочева“.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 559-ЕП от 19 юли 2019 г. на ЦИК, като името „Валентина Атанасова Гочева“, да се чете „Венелина Атанасова Гочева“.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

559-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения