Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 562-ПВР/МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Червен бряг, област Плевен, назначена с Решение № 248-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-391 от 24.08.2011 г. от Георги Христов Георгиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", придружено съд заявление от Ралица Цветанова Стоянова, ЕГН ...., да бъде освободена като член на ОИК в община Червен бряг, област Плевен, по собствено желание. Предлага се на нейно място да бъде назначена Валя Георгиева Божинова, ЕГН ..., посочена като резерва в списъка на ПП „ГЕРБ" за участие в преговорите за определяне състава на ОИК в община Червен бряг, област Плевен. Към преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломата за завършено висше образование и пълномощно.
С вх. № ОИК-442 от 26.08.2011 г. е постъпило предложение от Илиян Георгиев Илиев, пълномощник на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", община Червен бряг, област Плевен, с което се предлага да бъде освободена Грета Илиянова Георгиева, ЕГН ..., като член на ОИК в община Червен бряг, област Плевен, по собствено желание. Предлага се на нейно място да бъде назначена Юлия Николова Иротеева, ЕГН .... Към преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломата за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Ралица Цветанова Стоянова, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Червен бряг, област Плевен.
2. ОСВОБОЖДАВА Грета Илиянова Георгиева, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Червен бряг, област Плевен.
3. НАЗНАЧАВА Валя Георгиева Божинова, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Червен бряг, област Плевен.
4. НАЗНАЧАВА Юлия Николова Иротеева, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Червен бряг, област Плевен.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения