Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 562-ПВР/МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Червен бряг, област Плевен, назначена с Решение № 248-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-391 от 24.08.2011 г. от Георги Христов Георгиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", придружено съд заявление от Ралица Цветанова Стоянова, ЕГН ...., да бъде освободена като член на ОИК в община Червен бряг, област Плевен, по собствено желание. Предлага се на нейно място да бъде назначена Валя Георгиева Божинова, ЕГН ..., посочена като резерва в списъка на ПП „ГЕРБ" за участие в преговорите за определяне състава на ОИК в община Червен бряг, област Плевен. Към преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломата за завършено висше образование и пълномощно.
С вх. № ОИК-442 от 26.08.2011 г. е постъпило предложение от Илиян Георгиев Илиев, пълномощник на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", община Червен бряг, област Плевен, с което се предлага да бъде освободена Грета Илиянова Георгиева, ЕГН ..., като член на ОИК в община Червен бряг, област Плевен, по собствено желание. Предлага се на нейно място да бъде назначена Юлия Николова Иротеева, ЕГН .... Към преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от дипломата за завършено висше образование и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Ралица Цветанова Стоянова, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Червен бряг, област Плевен.
2. ОСВОБОЖДАВА Грета Илиянова Георгиева, ЕГН ..., от длъжността член на Общинската избирателна комисия в община Червен бряг, област Плевен.
3. НАЗНАЧАВА Валя Георгиева Божинова, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Червен бряг, област Плевен.
4. НАЗНАЧАВА Юлия Николова Иротеева, ЕГН ..., за член на Общинската избирателна комисия в община Червен бряг, област Плевен.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения