Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 561-МИ
София, 20 септември 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 543-МИ от 16 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия

След като извърши проверка Централната избирателна комисия установи, че в Решение № 543-МИ от 16 септември 2021 г. е допусната техническа грешка.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 543-МИ от 16 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия, като навсякъде думите „член на ОИК“ да се четат „заместник-председател на ОИК“.

На назначения заместник-председател на ОИК – Калояново, Величка Димитрова Славова да се издаде удостоверение.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

543-МИ/

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения