Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 561-МИ
София, 20 септември 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 543-МИ от 16 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия

След като извърши проверка Централната избирателна комисия установи, че в Решение № 543-МИ от 16 септември 2021 г. е допусната техническа грешка.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 543-МИ от 16 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия, като навсякъде думите „член на ОИК“ да се четат „заместник-председател на ОИК“.

На назначения заместник-председател на ОИК – Калояново, Величка Димитрова Славова да се издаде удостоверение.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

543-МИ/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения