Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 560-ПВР/МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Дулово, област Силистра, назначена с Решение № 142-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-405/24.08.2011 г. от председателя и упълномощения да представлява политическа партия „ГЕРБ" в Община Дулово, област Силистра, Тодор Стаматов Тодоров да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Дулово, като на мястото на члена на ОИК Нурсема Нихат Ризова от квотата на ПП "ГЕРБ" да бъде назначена Румяна Желева Калева, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Нурсема Нихат Ризова за освобождаването й като член на ОИК по лични причини и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Румяна Желева Калева (получени с писмо вх. № ОИК-28/06.08.2011 г.).
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Дулово, област Силистра, Нурсема Нихат Ризова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Дулово, област Силистра, Румяна Желева Калева, ЕГН ....


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения