Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 555-ПВР/МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Козлодуй, област Враца, назначена с Решение № 293-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-433/26.08.2011 г. от Ангел Лалюв, преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Козлодуй, за промяна в състава на Общинска избирателна комисия в община Козлодуй, област Враца, като се предлага на мястото на члена на ОИК Димитър Ангелов Цветанов да бъде назначен Ангел Красимиров Ангелов. Заявлението е придружено с декларация от Димитър Ангелов Цветанов за освобождаването му като член на Общинската избирателна комисия в община Козлодуй; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Ангел Красимиров Ангелов; копие от диплома за завършено висше образование на Ангел Ангелов и пълномощни от политическата партия.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Козлодуй, област Враца, Димитър Ангелов Цветанов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Козлодуй, област Враца, Ангел Красимиров Ангелов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения