Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 555-ПВР/МИ
София, 28 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Козлодуй, област Враца, назначена с Решение № 293-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-433/26.08.2011 г. от Ангел Лалюв, преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Козлодуй, за промяна в състава на Общинска избирателна комисия в община Козлодуй, област Враца, като се предлага на мястото на члена на ОИК Димитър Ангелов Цветанов да бъде назначен Ангел Красимиров Ангелов. Заявлението е придружено с декларация от Димитър Ангелов Цветанов за освобождаването му като член на Общинската избирателна комисия в община Козлодуй; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Ангел Красимиров Ангелов; копие от диплома за завършено висше образование на Ангел Ангелов и пълномощни от политическата партия.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Козлодуй, област Враца, Димитър Ангелов Цветанов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Козлодуй, област Враца, Ангел Красимиров Ангелов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения