Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 543-ЕП
София, 16 юли 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 508-ЕП от 2 юли 2019 г. на Централната избирателна комисия относно налагане на административно наказание на доставчика на медийна услуга „ИКОНОМЕДИЯ“ АД, собственик на сайта www.dnevnik.bg за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

След като извърши служебна проверка, Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в Решение № 508-ЕП от 2 юли 2019 г. на ЦИК в пети абзац като вместо „в отсъствие на нарушителя“ е изписано „в присъствие на нарушителя“.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 508-ЕП от 2 юли 2019 г. на ЦИК, като думите „в присъствието на нарушителя“ да се четат „в отсъствие на нарушителя“.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

508-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения