Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 543-ЕП
София, 16 юли 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 508-ЕП от 2 юли 2019 г. на Централната избирателна комисия относно налагане на административно наказание на доставчика на медийна услуга „ИКОНОМЕДИЯ“ АД, собственик на сайта www.dnevnik.bg за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

След като извърши служебна проверка, Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в Решение № 508-ЕП от 2 юли 2019 г. на ЦИК в пети абзац като вместо „в отсъствие на нарушителя“ е изписано „в присъствие на нарушителя“.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 508-ЕП от 2 юли 2019 г. на ЦИК, като думите „в присъствието на нарушителя“ да се четат „в отсъствие на нарушителя“.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

508-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения