Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 543-ЕП
София, 16 юли 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 508-ЕП от 2 юли 2019 г. на Централната избирателна комисия относно налагане на административно наказание на доставчика на медийна услуга „ИКОНОМЕДИЯ“ АД, собственик на сайта www.dnevnik.bg за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

След като извърши служебна проверка, Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в Решение № 508-ЕП от 2 юли 2019 г. на ЦИК в пети абзац като вместо „в отсъствие на нарушителя“ е изписано „в присъствие на нарушителя“.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 508-ЕП от 2 юли 2019 г. на ЦИК, като думите „в присъствието на нарушителя“ да се четат „в отсъствие на нарушителя“.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

508-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения