Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 539-НС
София, 11 юли 2019 г.

ОТНОСНО: обявяване на Красимир Георгиев Ципов за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София

С вх. № НС-02-14 от 09.04.2019 г. в Централната избирателна комисия е получено писмо от Народното събрание, с което се уведомява, че на 5 юли 2019 г. е починал народният представител Снежана Георгиева Дукова, избрана от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и пети изборен район – София на изборите за народни представители в 44-то Народно събрание. Предвид което и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България е обективирана молба ЦИК да обяви за народен представител кандидат от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и пети изборен район – София.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6, чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА Красимир Георгиев Ципов с ЕГН ………… за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и пети изборен район – София.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения