Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 539-НС
София, 11.07.2019

ОТНОСНО: обявяване на Красимир Георгиев Ципов за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София

С вх. № НС-02-14 от 09.04.2019 г. в Централната избирателна комисия е получено писмо от Народното събрание, с което се уведомява, че на 5 юли 2019 г. е починал народният представител Снежана Георгиева Дукова, избрана от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и пети изборен район – София на изборите за народни представители в 44-то Народно събрание. Предвид което и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България е обективирана молба ЦИК да обяви за народен представител кандидат от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и пети изборен район – София.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6, чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА Красимир Георгиев Ципов с ЕГН ………… за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и пети изборен район – София.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 11.07.2019 в 17:04 часа

Календар

Решения

  • № 559-ЕП / 19.07.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „168 ЧАСА“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 558-ЕП / 19.07.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Хитрино, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 557-ЕП / 18.07.2019

    относно: налагане на административно наказание против „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД, представлявано от управителя Злати Станков Златев, за нарушение на изискването на чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс

  • всички решения