Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 536-ЕП
София, 24 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа в повече от един район

Постъпило е запитване относно възможността едни и същи лица да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатска листа в повече от един район.

В запитването се развива становище, че съгласно разпоредбите на Изборния кодекс не съществува законова пречка едно и също лице да бъде регистрирано като застъпник на една и съща кандидатска листа в повече от един изборен район.

Разпоредбата на чл. 117, ал. 1 от ИК определя застъпника като представител на кандидатската листа, който подпомага и представлява интересите на включените в нея кандидати пред държавните и местни органи, обществените организации и избирателните комисии. От разпоредбите на чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 и 3 от ИК следва, че регистрацията на застъпника се извършва в съответната РИК. Съгласно чл. 7 и чл. 350 от ИК при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България територията на Република България е един изборен район, поради което застъпникът на листата може да изпълнява предоставените му правомощия на цялата територия на страната.

С оглед правната уредба на регистрацията на застъпника и обхвата на действието на решенията на районните избирателни комисии в рамките на района, за който са назначени, следва че направената регистрация и издаденото удостоверение имат действие само на територията на този район.

Предвид изложеното и на основание чл. 117, чл. 118, чл. 7 и чл. 356 от ИК едно и също лице може да представлява една и съща кандидатска листа на територията на повече от един район. За да може да изпълнява функциите на застъпник, това лице следва да бъде регистрирано от съответната районна избирателна комисия. Предшестващата регистрация, извършена от друга РИК, не е пречка за това.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 117, чл. 118, чл. 7 и чл. 356 от Изборния кодекс и Решение № 115-ЕП от 9 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

В изборите за членове на Европейския парламент от Република България едно и също лице може да бъде регистрирано като застъпник на една и съща кандидатска листа в повече от една районна избирателна комисия, независимо че преди това е било регистрирано като застъпник на същата кандидатска листа от друга районна избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения