Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 525-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 433-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в Решение № 433-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. като фамилното име на секретаря на комисията Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева е изписано грешно „Наумова-Методиева" вместо „НАУМОВА-МЕТАНИЕВА".
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 433-ПВР/МИ от 18 август 2011 г., като фамилното име на секретаря на комисията Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева вместо „Наумова-Методиева" да се чете „НАУМОВА-МЕТАНИЕВА".


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения