Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 523-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Белоградчик, област Видин, назначена с Решение № 416-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило са предложение с вх. № ОИК-392 от 24.08.2011 г. от Венелин Йорданов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", община Видин, с предложение да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Белоградчик, област Видин, като на мястото на члена на ОИК Елеонора Кольова Георгиева да бъде назначена Теменуга Велкова Нинова от квотата на ПП "ГЕРБ". Към предложението са приложени заявление от Елеонора Кольова Георгиева за освобождаване от ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Теменуга Велкова Нинова, копие от диплома за завършено висше образование на Теменуга Велкова Нинова и копие от личната й карта.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Белоградчик, област Видин, Елеонора Кольова Георгиева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Белоградчик, област Видин, Теменуга Велкова Нинова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения