Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 522-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 208-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи техническа грешка в Решение № 208-ПВР/МИ от 12 август 2011 г., като бащиното име на члена на комисията Божана Троянова Страхилова е изписано грешно „Траянова" вместо „ТРОЯНОВА".
Пропуснато е второто фамилно име на назначения за секретар на ОИК в община Брезник, област Перник, Гинка Симова Мирчева-Теофилова, като е изписано „Гинка Симова Мирчева".
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 208-ПВР/МИ от 12 август 2011 г., като бащиното име на члена на комисията Божана Троянова Страхилова вместо „Траянова" да се чете „ТРОЯНОВА".
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 208-ПВР/МИ от 12 август 2011 г., като името на секретаря на комисията Гинка Симова Мирчева-Теофилова вместо „Гинка Симова Мирчева" да се чете „Гинка Симова Мирчева-Теофилова".


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения