Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5012-МИ/НР
София, 3 април 2018 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-43 от 06.03.2018 г. е постъпило заявление от Беатриче Кирилова Зашева за освобождаването й като председател на ОИК – Кнежа.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Кнежа, област Плевен, Беатриче Кирилова Зашева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения