Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 500-НС
София, 24 юни 2019 г.

ОТНОСНО: обявяване на Анна Николаева Славова за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София

С писмо вх. № НС-02-12 от 21 юни 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 21 юни 2019 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Петър Бойков Витанов като народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, издигнат от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в 44-то Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА Анна Николаева Славова с ЕГН ……….. за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ от Двадесет и пети изборен район – София.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения