Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 500-НС
София, 24 юни 2019 г.

ОТНОСНО: обявяване на Анна Николаева Славова за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София

С писмо вх. № НС-02-12 от 21 юни 2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 21 юни 2019 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на Петър Бойков Витанов като народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, издигнат от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в 44-то Народно събрание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА Анна Николаева Славова с ЕГН ……….. за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ от Двадесет и пети изборен район – София.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения