Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 499-ПВР/МИ
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  полиграфска защита на протоколите на секционните избирателни комисии за отчитане на резултатите от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 211, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Протоколите на секционните избирателни комисии за отчитане на резултатите от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. са защитени с оригинален фабричен номер, полаган по различна полиграфическа технология от отпечатването на текста. Номерата по предходното изречение се полагат в долния десен ъгъл на протокола, като над номера се изписва следният текст:
- за протоколите за отчитане на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на републиката - „Приложение № 68";
- за протоколите за отчитане на резултатите от гласуването за общински съветници - „Приложение № 71";
- за протоколите за отчитане на резултатите от гласуването за кмет на община - „Приложение № 73";
- за протоколите за отчитане на резултатите от гласуването за кмет на кметство - „Приложение № 75".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения