Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 498-ПВР/МИ
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново

Постъпило е писмо вх. № ОИК-376 от 23.08.2011 г., с което в ЦИК са представени: заявление от Филип Стаханов Ангелов за освобождаването му като член на ОИК в община Велико Търново, предложение от Христо Димитров Христов, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаване на Милена Христова Николова за член на ОИК в община Велико Търново, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Милена Христова Николова, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Милена Христова Николова и пълномощно на Христо Димитров Христов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново, Филип Стаханов Ангелов - член.
НАЗНАЧАВА Милена Христова Николова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения