Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 498-ПВР/МИ
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново

Постъпило е писмо вх. № ОИК-376 от 23.08.2011 г., с което в ЦИК са представени: заявление от Филип Стаханов Ангелов за освобождаването му като член на ОИК в община Велико Търново, предложение от Христо Димитров Христов, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаване на Милена Христова Николова за член на ОИК в община Велико Търново, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Милена Христова Николова, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Милена Христова Николова и пълномощно на Христо Димитров Христов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново, Филип Стаханов Ангелов - член.
НАЗНАЧАВА Милена Христова Николова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения