Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4962-МИ
София, 13.01.2018

ОТНОСНО: допускане на партия „СИНЬО ЕДИНСТВО“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Градешница, община Криводол, област Враца, насрочени на 18 февруари 2018 г.

Постъпило е заявление от партия „СИНЬО ЕДИНСТВО“, подписано от председателя и представляващ партията Христо Христов Панчугов, заведено под № 8 на 13 януари 2018 г. в регистъра на партиите, за участие в частичните избори за кмет на кметство Градешница, община Криводол, област Враца, насрочени на 18 февруари 2018 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: партия „СИНЬО ЕДИНСТВО“.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 12.01.2018 г. от СГС – ТО, VІ-10 състав, по ф.д. № 181/2013 г.
 2. Удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-17 от 12.01.2018 г. за внесени от партията финансови отчети за 2014, 2015 и 2016 г.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 2045-МИ от 09.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на партия „СИНЬО ЕДИНСТВО“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Градешница, община Криводол, област Враца, насрочени на 18 февруари 2018 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „СИНЬО ЕДИНСТВО“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Градешница, община Криводол, област Враца, насрочени на 18 февруари 2018 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: партия СИНЬО ЕДИНСТВО.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 13.01.2018 в 17:54 часа

Календар

Решения

 • № 4964-МИ / 16.01.2018

  относно: определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетините на партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в частични избори за кметове, насрочени на 18 февруари 2018 г.

 • № 4963-МИ / 16.01.2018

  относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите частични избори на 18 февруари 2018 г.

 • № 4962-МИ / 13.01.2018

  относно: допускане на партия „СИНЬО ЕДИНСТВО“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Градешница, община Криводол, област Враца, насрочени на 18 февруари 2018 г.

 • всички решения