Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4960-МИ/НР
София, 12.01.2018

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-9 от 12.01.2017 г. от ОИК – Куклен, с приложено решение № 137-МИ/НР от 2.01.2018 г. и заявление от Мариана Костадинова Стефанова (Рангелова съгласно Решение № 1725-МИ/НР от 02.09.2015 г. на ЦИК) за освобождаването й като член на ОИК – Куклен, поради възникнала несъвместимост.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Куклен, област Пловдив, Мариана Костадинова Стефанова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 12.01.2018 в 19:55 часа

Календар

Решения

  • № 5142-МИ/НР / 11.10.2018

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощия на член на ОИК Садово, област Пловдив

  • № 5141-МИ/ПВР/НР/НС / 11.10.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Харманли, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, произведени през 2016 г., от изборите за народни представители, произведени през 2017 г. и изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, произведени през 2015 г.,с цел преместването им в специално обособени помещения към учрежденския архив на община Харманли

  • № 5140-НС / 11.10.2018

    относно: обявяване на Калин Димитров Василев за народен представител от Единадесети изборен район – Ловешки

  • всички решения