Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4960-МИ/НР
София, 12 януари 2018 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-9 от 12.01.2017 г. от ОИК – Куклен, с приложено решение № 137-МИ/НР от 2.01.2018 г. и заявление от Мариана Костадинова Стефанова (Рангелова съгласно Решение № 1725-МИ/НР от 02.09.2015 г. на ЦИК) за освобождаването й като член на ОИК – Куклен, поради възникнала несъвместимост.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Куклен, област Пловдив, Мариана Костадинова Стефанова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения