Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 490-ПВР/МИ
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 179-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

 

Постъпило е писмо вх. № 394 от 22.08.2011 г., в което се заявява, че в Решение № 179 -ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК при изписване на собственото име на члена ОИК в община Стражица, област Велико Търново е допусната техническа грешка, като вместо „Юлиана Миткова Джинова" е изписано „Юлияна Миткова Джинова".
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 179-ПВР/МИ от 11 август 2011 г., като собственото име на члена на комисията вместо „Юлияна Миткова Джинова" да се чете „Юлиана Миткова Джинова".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения