Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 490-ПВР/МИ
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 179-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

 

Постъпило е писмо вх. № 394 от 22.08.2011 г., в което се заявява, че в Решение № 179 -ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК при изписване на собственото име на члена ОИК в община Стражица, област Велико Търново е допусната техническа грешка, като вместо „Юлиана Миткова Джинова" е изписано „Юлияна Миткова Джинова".
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 179-ПВР/МИ от 11 август 2011 г., като собственото име на члена на комисията вместо „Юлияна Миткова Джинова" да се чете „Юлиана Миткова Джинова".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения