Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 489-МИ
София, 10 август 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Чупрене, област Видин

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-222 от 06.08.2021 г. от Вера Цветанова Николова за освобождаването й като зам.-председател на ОИК – Чупрене, поради несъвместимост (назначаване на длъжността инспектор в Агенция „Митници“).

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Чупрене, област Видин, Вера Цветанова Николова, ЕГН … , и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЕЧ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

501-МИ/

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения