Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4719-МИ/НР
София, 25 април 2017 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-12\2 от 24.04.2017 г. от Цветан Антов – упълномощен представител на коалиция „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“ – Плевен, за промяна в ОИК – Долни Дъбник, област Плевен. Предлага се на мястото на подалия заявление за освобождаване член на ОИК Росен Мирославов Монов да бъде назначена Павлина Гаврилова Пеловска.

Към предложението са приложени: заявление от Росен Мирославов Монов за освобождаването му като член на ОИК – Долни Дъбник; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Павлина Гаврилова Пеловска.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен, Росен Мирославов Монов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен, Павлина Гаврилова Пеловска, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения