Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 47-ЕП
София, 3 април 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област София-град с вх. № ЕП-05-4\7 от 29.03.2019 г. на ЦИК с предложение за състав на РИК 23 – София. Към писмото са представени протокол от 28.03.2019 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България. От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

В резултат на проведените консултации е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 8 от 26 март 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и трети район – София, в състав от 19 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Василева Котева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Метин Мехмед Сюлейман
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бригита Емилова Костова-Атанасова
СЕКРЕТАР: Полина Василева Витанова
ЧЛЕНОВЕ: Антоанета Захариева Крумова
  Борис Стоянов Евтимов
  Йорданка Пенева Петкова
  Мария Петрова Праматарова-Щуркова
  Снежана Младенова Кондева
  Стоян Красимиров Кожухаров
  Емил Григоров Николов
  Таня Андонова Дишлиева
  Дарина Маркова Пачева
  Даниел Сергеев Тунчев
  Милен Събинов Ревански
  Роман Чавдаров Дражев
  Павлин Данков Пенков
  Красимир Георгиев Сираков
  Надя Асенова Ангелова
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 6 април 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

180/

Календар

Решения

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • № 2487-МИ / 21.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

 • № 2486-МИ / 21.09.2023

  относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

 • всички решения