Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 469-ПВР/МИ
София, 22 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 296-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-349 от 19.08.2011 г. от Атанас Иванов, кмет на община Мадан, област Смолян, в което се заявява, че в Решение № 296-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК при назначаване на състава на ОИК в община Мадан, област Смолян, е допусната грешка, като фамилното име на члена на ОИК в община Мадан, Емине Кадирова Машкова-Кисьова, е изписано грешно като „Машкова" вместо „МАШКОВА-КИСЬОВА".
Налице е техническа грешка, поради което и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 296-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК, като фамилното име на члена на ОИК в община Мадан, област Смолян, Емине Кадирова Машкова-Кисьова вместо „Машкова" да се чете „МАШКОВА-КИСЬОВА".


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения