Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 468-ПВР/МИ
София, 22 август 2011 г.

ОТНОСНО:  изменение на Решение № 285-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба от секретаря на ОИК в Столичната община Диана Нинова Начева, с която уведомява ЦИК, че след сключен граждански брак е приела фамилното име на съпруга си - Тонова, и и е издадена нова лична карта с това фамилно име. Към молбата е приложено копие от новата лична карта на молителката.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Изменя Решение № 285-ПВР/МИ от 15 август 2011 г., като на стр. 1, ред 2 отдолу нагоре фамилното име на секретаря на комисията да се чете „ТОНОВА".


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения