Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 467-ПВР/МИ
София, 22 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 285-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установиха допуснати технически грешки в Решение № 285-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. за назначаване състава на ОИК в Столичната община. В решението неправилно вместо „Столичната община" е записано на няколко места „община София". На следващо място бащиното име на члена на комисията Величка Йорданова Грънчарова е изписано грешно „Иванова".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и чл. 2, 8, 19, 34 и др. от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 285-ПВР/МИ от 15 август 2011 г.:
- навсякъде в решението, където е изписано „община София" да се чете „СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА";
- на стр. 2, ред 4 отдолу нагоре, бащиното име на члена на комисията Величка Йорданова Грънчарова вместо „Иванова" да се чете „ЙОРДАНОВА".


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения