Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 466-ПВР/МИ
София, 22 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 412-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е искане от Халиме Мехмедова Добруджан - секретар на община Завет, област Разград, заведено с вх. № 395 от 22.08.2011 г. на ЦИК, за поправка на техническа грешка в Решение № 412-ПВР/МИ от 18 август 2011 г., като бащиното име на члена на ОИК в община Завет, Пенка Станева Иванова е изписано грешно „Стоянова" вместо „Станева".
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 412-ПВР/МИ от 18 август 2011 г., като бащиното име на члена на ОИК в община Завет, Пенка Станева Иванова вместо „Стоянова" да се чете „СТАНЕВА".


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения