Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 465-ПВР/МИ
София, 22 август 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка в Решение № 383-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление вх. № ОИК-356 от 19.08.2011 г. от Пламка Христова Григорова, председател на ОИК в община Монтана, в което се заявява, че в Решение № 383-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК при изписване имената на секретаря на ОИК в община Монтана и на един от членовете на комисията е допусната техническа грешка, като фамилното име на секретаря е изписано „Велчева" вместо „Вълчева", а фамилното име на член на комисията вместо „Калистратова" е изписано „Калистратов".
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 383-ПВР/МИ от 17 август 2011 г., като фамилното име на секретаря вместо „Велчева" да се чете „Вълчева", а фамилното име на члена на комисията Камелия Славейкова Калистратова вместо „Калистратов" да се чете „Калистратова".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения