Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4645-НС
София, 26 март 2017 г.

ОТНОСНО: сигнали за предизборна агитация в деня за размисъл на електронната страница на агенция „ПИК“

Постъпили са сигнали от Наум Балючев и Васил Стоянов по електронната поща с вх. №№ НС-22-258/260 от 25.03.2017 г. на ЦИК за агитация в деня за размисъл чрез публикувана статия на електронната страница на агенция „ПИК“. Към сигналите е приложена публикуваната в деня за размисъл статия и е посочен линк, на който същата може да бъде открита.

Централната избирателна комисия се запозна с приложената към сигналите статия, както и на електронната страница на медията, и констатира, че същата е публикувана на 25.03.2017 г. в 10,43 часа с наименование „ДИЛЕМАТА В НЕДЕЛЯ: Корнелия Нинова, Георги Гергов, Крум Зарков или демокрация! Местим часовника с час напред, не с 30 години назад“. В статията се посочва: „В неделя: за всеки друг, не и за БСП.“ Поставен е въпросът „Защо?“ и в осем отговора се посочва защо не трябва да се гласува за КП „БСП за България“.

Централната избирателна комисия установява, че публикуваният материал на електронната страница на агенция „ПИК“ съдържа предизборна агитация, изразяваща се в неподкрепа на КП „БСП за България“. Публикуването му в деня за размисъл е нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 във връзка с § 1, т. 17 от ИК. Нарушението е извършено тенденциозно в предизборния ден – 25.03.2017 г., и е във вреда на КП „БСП за България“ и кандидатите за народни представители Корнелия Нинова, Георги Гергов и Крум Зарков.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 22, 23 и 26 във връзка с чл. 182, ал. 4 във вр. с § 1, т. 17, чл. 480, ал. 2, чл. 495 и чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 182, ал. 4 от ИК за извършване на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден чрез публикуван на интернет страницата на електронната медия на 25.03.2017 г., в 10,43 часа, агитационен материал в неподкрепа на КП „БСП за България“, извършено от Недялко Недялков Йорданов – управител на „Пик нюз“ ЕООД, ЕИК 202235999, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Чамкория“ № 9, ет. 5.

ПОСТАНОВЯВА премахване на агитационния материал от съдържанието на интернет страницата на агенцията.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Недялко Недялков Йорданов – управител на „Пик нюз“ ЕООД, ЕИК 202235999, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Чамкория“ № 9, ет. 5.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на съответния областен управител за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения