Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4642-МИ
София, 26 март 2017 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите частични избори на 30 април 2017 г.

На основание чл. 456 във връзка с чл. 464 от ИК и т. 5.2. на Договор № 2 от 23.02.2016 г. за компютърна обработка в ИП към ОИК на произвежданите на 30 април 2017 г. частични избори за кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин, за кмет на кметство Люляково, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Гецово, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Лозенец, община Царево, област Бургас и за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново и утвърдената с Приложение № 1 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите на 30 април 2017 г. частични избори за кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, област Видин, за кмет на кметство Люляково, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Гецово, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Лозенец, община Царево, област Бургас и за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново, както следва:

 

- за ОИК – Димово, област Видин                      - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Кърджали, област Кърджали           - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Гецово, област Разград                      - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Царево, област Бургас                       - 864.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Лясковец, област Велико Търново   - 864.00 лв. с ДДС

 

 1. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 7 май 2017 г. определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите частични избори за втори тур, както следва:

 

- за ОИК – Димово, област Видин                      - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Кърджали, област Кърджали           - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Гецово, област Разград                      - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Царево, област Бургас                       - 294.00 лв. с ДДС

- за ОИК – Лясковец, област Велико Търново   - 294.00 лв. с ДДС

 

3. Възнаграждението при произвеждане на частични избори е за сметка на общинския бюджет.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1165-МИ / 27.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Нова Загора

 • № 1164-МИ / 27.05.2022

  относно: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1163-МИ / 27.05.2022

  относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

 • всички решения